Datolitt, et fargeløst til svakt farget mineral som bl.a. opptrer i hulrom i basalt sammen med zeolitter og på hydrotermalganger (f.eks. Kongsberg). Først beskrevet av J. Esmark i 1806, fra en skarnforekomst ved Arendal. Kjemisk er datolitt et hydroksylholdig kalsiumborosilikat, CaBSiO4(OH), som krystalliserer monoklint. Enkelte varieteter har en kornet karakter, derav navnet.