Stelleritt, ganske sjeldent mineral i zeolitter-gruppen med sammensetning CaAl2Si7O18·7H2O. I Norge kjent bl.a. fra sølvførende ganger på Kongsberg og fra jernmalmforekomster ved Arendal.