Pektolitt, mineral som hovedsakelig opptrer som hvite til grå fibrige masser i hulrom i basalt, ofte sammen med zeolitter. Det er et triklint natrium-kalsiumsilikat, med formel NaCa2Si3O8(OH). Mineralet forekommer også i syenitt-pegmatitter i området Langesundsfjorden–Larvik.