Eudidymitt, (av eu- og gr. 'tvilling'), mineral som først ble beskrevet fra nefelinsyenittpegmatitter i Langesundsfjorden av W. C. Brøgger 1887. Den kjemiske sammensetning er NaBeSi3O7(OH), et hydroksylholdig natrium-beryllium-silikat med monoklin symmetri. En dimorf form med rombisk symmetri, epididymitt, er også kjent fra Langesundsfjorden. Begge mineraler er oftest fargeløse til hvite og viser perlemorglans på spalteflater. De kjennes bl.a. også fra nefelinsyenittpegmatitter på Grønland og Kola.