Spessartin, rødt, oransjerødt til gult mineral, en manganholdig granat. Kjemisk sammensettning er Mn3Al2(SiO4)3. Spessartin er en granat i pyralspitt-serien og danner ofre kjemiske blandingsrekker med granatene almandin og pyrop. Forekommer særlig på granittpegmatitter og i manganrike omvandlingsbergarter. Kjente forekomster i Norge er Byneset ved Trondheim, Iveland og Bykle, Aust Agder. Klar spessartin kan anvendes som smykkesten.