Johnstrupitt, et sjeldent, grønnlig mineral originalbeskrevet av W. C. Brøgger 1890 fra nefelinsyenitt-pegmatitt ved Langesundsfjorden. Det har senere vist seg å være identisk med mosandritt.