Amesitt, et mineral med samme struktur som serpentin- og kaolinittgruppens mineraler, med sammensetning mellom disse, Mg2Al(AlSiO5)(OH)4. Påvist fra en serpentinforekomst i Snarum.