Rhodonitt, rosenrødt til rødbrunt mineral som særlig finnes i skarnforekomster. Et mangansilikat med noe kalsium (Mn,Ca)SiO3, strukturelt et kjedesilikat (se pyroksenoid), krystalliserer triklint. Brukes til prydgjenstander (Russland). Sjelden i Norge: Klodeborg ved Arendal, Grua på Hadeland, i noe større mengder fra Botnedal i Telemark.