Bergkork, berglær, bergpapir, bergtre o.l. betegner fibrige, asbestlignende mineralaggregater som kan bestå av forskjellige mineraler, f.eks. palygorskitt, sepiolitt eller krysotil.