Okenitt, (navn etter L. Oken), hvitt mineral i zeolittgruppen som opptrer i fibrige masser, særlig på hulrom i basalt sammen med apofyllitt og forskjellige zeolitter (særlig kjent fra Mumbai, India). I Norge beskrevet fra Sulitjelma. Det er et triklint kalsiumsilikat med vann, kjemisk formel Ca5Si9O23 · 9H2O.