Allanitt, svart mineral i epidot-gruppen. Det er monoklint og har kjemisk sammensetning som epidot, men lantanoider erstatter delvis kalsium. Ofte i metamikt tilstand pga. et lite innhold av thorium og uran. Mineralet er utbredt som underordnet (aksessorisk) bestanddel av granitter, syenitter og gneiser. Forekommer i større mengder på granittpegmatitter, også flere steder i Norge.