Melanitt, titangranat, mineral i granatgruppen, en andraditt hvor noe jern og kalsium er erstattet av titan og natrium. Finnes særlig i alkalibergarter, i Norge f.eks. i Fensfeltet.