Hessitt, et sølvtellurid-mineral med formel Ag2Te. Påvist i små mengder fra flere norske malmforekomster.