Boltwooditt, (etter B. B. Boltwood, USA), gult uranmineral som dannes sekundært etter uraninitt. Opptrer som monokline nåler; kjemisk formel K2H2(UO2)2(SiO4)2·3H2O. I Norge kjent fra en forekomst i Rygge, Østfold.