Barkevikitt, et svart, alkaliholdig amfibolmineral, som har fått navn etter Barkevik ved Langesundsfjorden. Først beskrevet av W. C. Brøgger 1887. I nyere nomenklatur er navnet gått ut av bruk. Det har aldri vært et kjemisk veldefinert mineral; svarer nærmest til en jernrik pargasittisk hornblende eller ferro-hornblende.