Danaitt, mineralvarietet, en koboltholdig arsenkis med opptil 9 % kobolt. I Norge funnet ved Drammen, Røros og Sulitjelma. Mineralet er oppkalt etter mineralogen J. D. Dana.