Epididymitt, (av epi- og gr. 'tvilling'), mineral med samme sammensetning som eudidymitt, NaBeSi3O7(OH). Originalbeskrevet 1893 fra syenittpegmatitt på Grønland; påvist fra Langesundsfjorden i 1898.