Dumortieritt, blått til fiolett mineral, et aluminium-bor-silikat, formel Al7(BO3)(SiO4)3O3, med rombisk symmetri. Har vært benyttet som keramisk råstoff (Nevada), men er ellers relativt sjeldent. Er særlig kjent fra aluminiumrike metamorfe bergarter (i Norge fra Arendal–Risør-trakten). Oppkalt etter den franske paleontologen E. Dumortier.