Kloromelanitt, et mørkegrønt, natriumholdig pyroksenmineral, blandkrystall mellom jadeitt, akmitt og diopsid. Hovedbestanddel i mange eklogittbergarter, f.eks. på Møre.