Pyrop, (av pyro-), mineral i granatgruppen (se granat). Kjemisk sammensetning er Mg3Al2(SiO4)3 og forkommer ofte i metamorfe bergarter som eklogitt men også i magmatiske bergarter (størkningsbergarter) som granat-peridotitt og granat-pyroksenitt. Pyrop er en granat i pyralspitt-serien og danner ofte kjemiske blandingsrekker med granatene spessartin og almandin, men kan også danne blandingsrekke med uvarovitt. Skarpe krystaller er sjeldne. Den vakkert dyprøde pyrop benyttes som en rubinlignende edelsten. Forekommer i Böhmen (bøhmisk granat) og Sør-Afrika (kapprubin), dessuten i til dels slipbar kvalitet fra Otrøy ved Molde. Pyrop er også kjent fra forekomster i Hyllestad og Helgehornet, Åheim.