Keilhauitt, eller yttrotitanitt, en varietet av mineralet titanitt som inneholder lantanoider, jern m.m. Finnes flere steder på granittpegmatittganger i Norge. Først beskrevet fra en pegmatitt ved Arendal 1844.