Pollucitt, (etter Pollux og -itt), hvitt til fargeløst, glassaktig mineral, krystalliserer kubisk. Et vannholdig aluminiumsilikat av cesium og natrium, (Cs,Na)2Al2Si4O12·H2O. Regnes ofte til zeolittgruppen. Forekommer på enkelte granittpegmatitter, bl.a. i USA, Namibia, Finland og Sverige.