Polyhalitt, (av poly- og halitt), mineral som forekommer i saltleier (bl.a. i New Mexico, Texas, og Tyskland). Vanligvis lyserødt, også fargeløst eller hvitt. Et vannholdig sulfat av kalium, kalsium og magnesium, K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O.