Bavenitt, et hvitt til svakt farget beryllium-mineral, opptrer særlig i granittpegmatitter sammen med beryll, i Norge f.eks. kjent fra en slik forekomst ved Boksjø i Østfold. Opprinnelig funnet i druserom i en granitt ved Baveno i Italia (derav navnet), og senere funnet på tilsvarende måte i drammensgranitten i Oslofeltet. Mineralet krystalliserer rombisk, kjemisk formel Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2.