Pyroksmangitt, (av pyroksen, mangan og -itt), rødt til brunt mineral, et triklint pyroksenoid, er funnet i jernmanganmalmer i Ofoten. Kjemisk et jernholdig mangansilikat (Mn,Fe)7Si7O21. Et tilsvarende mineral med overveiende jern, pyroksferroitt, er funnet i bergarter fra Månen.