Tugtupitt, sjeldent mineral beslektet med sodalitt. Rosenrød tugtupitt fra Grønland har anvendelse som smykkesten. Krystalliserer tetragonalt, kjemisk formel Na4BeAlSi4O12Cl.