Chevkinitt, sjeldent mineral funnet i syenittpegmatitter i Vestfold. Et polymorft mineral er perrieritt, som er påvist i pegmatitter i Egersundsfeltet. Den kjemiske formelen er (Ca,Ce,Th)4(Mg,Fe)2(Ti,Fe)3Si4O22. Begge mineraler er monokline, og forekommer oftest i metamikt tilstand. Navn etter den russiske gruveadministrator K. V. Tsjevkin (eng. Chevkin).