Skapolitt, tidligere werneritt, en gruppe tetragonale mineraler som kjemisk står plagioklas-feltspatene nær. Fargen er vanligvis hvit eller grå. Den kjemiske sammensetning kan uttrykkes som en gruppe på tre feltspatmolekyler knyttet til natriumklorid eller kalsiumkarbonat: 3NaAlSi3O8·NaCl (endeleddet marialitt) og 3CaAl2Si2O8·CaCO3 (endeleddet meionitt). Blandingsledd mellom disse kalles mizzonitt og dipyr. Skapolittmineraler er temmelig utbredt. Forekommer i Norge bl.a. i Oslofeltets kontaktsoner, i gabbroer, på apatittganger og i enkelte granittpegmatitter i strøket Bamble–Arendal. Skapolitt er ofte dannet på bekostning av plagioklas ved tilførsel av klorholdige løsninger.