Apofyllitt, fellesnavn for de to mineralene hydroksyapofyllitt og fluorapofyllitt. De er begge hvite eller svakt fargete mineraler med perlemorglans. Fluorapofyllitt er det vanligste av disse, og kan opptre i vakre tetragonale krystaller på sprekker og hulrom i lavaer og andre bergarter, ofte sammen med zeolitter. I Norge kjent fra Oslofeltets kontaktsoner, Kongsberg, Arendal, Sulitjelma og andre steder. Kjemisk sammensetning KCa4Si8O20(F,OH)·8H2O. Hydroksyapofyllitt er sjeldent, men kjent fra Mofjellet gruver, Mo i Rana.