Alkalifeltspat, blandingsledd mellom kali- og natronfeltspat. Se feltspat.