Oligoklas, variant i plagioklasrekken (kalknatronfeltspat) med kjemisk sammensetning nære albitt endeleddet. Albitt:anortitt forholdet er 90:10 to 70:30. Utbredt bl.a. i granitter, syenitter, gneiser osv., vanlig på norske granittpegmatitter. En varietet med rødt fargespill kalles aventurin-feltspat eller solstein.