Gedritt, et aluminiumholdig amfibol-mineral beslektet med anthofyllitt (se amfiboler). Forekommer i metamorfe bergarter, f.eks. ved Kragerø, på Nesodden og på Snarum (snarumitt).