Kalsedon, en meget finkornet (mikro- til kryptokrystallinsk) varietet av kvarts med fibrig tekstur. Voksaktig glans og vanligvis grålig farge, men det finnes flere fargede typer som brukes som edelstener, bl.a. karneol og sarder som er rødlige, krysopras og plasma som er grønne og heliotrop (blodstein) som er grønn med blodrøde flekker. Agat er en båndet variant av kalsedon, likeledes onyks og sardonyks, som har parallelle bånd (brukes til kaméer). Jaspis, flint, chert og prasem er beslektet med kalsedon, men er mer urene og har kornet tekstur. Kalsedon-mineraler opptrer særlig i hulrom i sedimentære bergarter og i lavaer. Er i Norge bl.a. kjent fra kalkstein i området Brevik–Porsgrunn.