Stilpnomelan, et glimmerlignende mineral som opptrer i visse lavmetamorfe skifere og i enkelte jernmalmforekomster. I Norge bl.a. kjent fra enkelte grønnsteiner og fyllitter, samt fra druserom i grefsensyenitt i Oslofeltet og fra granittpegmatitt i Evje. Et hydroksylholdig silikat med komplisert sammensetning, vesentlig med kalium og to- og treverdig jern, formel K(Fe2+,Mg,Fe3+)8(Si,Al)12(O,OH)27.