Sericitt er finskjellet lys glimmer (muskovitt), det forekommer blant annet i metamorfe bergarter (sericittskifer og lignende). Det dannes ved lav temperatur som omvandlingsprodukt, særlig av feltspat (sericittisering).