Sericitt, finskjellet lys glimmer (muskovitt), forekommer bl.a. i metamorfe bergarter (sericittskifer o.l.). Dannes ved lav temperatur som omvandlingsprodukt, særlig av feltspat (sericittisering).