Pyroksenoid, mineral som kjemisk tilsvarer en pyroksen, og som i likhet med pyroksenene er bygd opp av kjeder av SiO4-tetraedre, men med lengre repetisjonsavstander i kjedene (se silikatmineraler). Eksempler er wollastonitt (treleddede kjeder), rhodonitt og babingtonitt (femleddede kjeder) og pyroksmangitt (sjuleddede kjeder).