Mosandritt, brunt mineral som forekommer i syenittpegmatitter ved Langesundsfjorden. Det er et fluorholdig silikat av natrium, kalsium, lantanoider og titan. Først beskrevet av A. J. Erdmann 1841. Johnstrupitt er identisk med mosandritt, men har en grønnlig farge.