Safirin, blålig eller grønnlig mineral med hardhet – mineralogi 7½. Et magnesium-aluminiumsilikat, (Mg,Al)8(Al,Si)6O20, med monoklin eller triklin symmetri. Forekommer i enkelte metamorfe bergarter, også påvist flere steder i Norge.