Kiselsinter, porøse masser av kvarts eller opal (SiO2), avsatt av varme kilder. Finnes bl.a. på Island og i Yellowstone Park, USA. Inneholder ofte avtrykk av planter.