Sprøglimmer, kalsiumholdige glimmermineraler som i motsetning til andre glimmere ikke er elastisk fleksible ved bøyning, men blir plastisk deformert i likhet med kloritter. Til sprøglimmergruppen hører blant annet clintonitt, Ca(Mg,Al)3(Al3Si)O10(OH)2 og margaritt. Også kloritoid har vært regnet til denne gruppen, men hører strukturelt sett ikke til glimmerne.