Thorogummitt, et av de få kjente sekundære thoriummineraler, et thoriumsilikat, isotypt med thoritt, men med SiO4 delvis erstattet av (OH)4: (Th,U)(SiO4)1−x(OH)4x. I Norge påvist fra en granittpegmatitt i Evje.