Orangitt, (etter fargen oransje og -itt), sterkt oransjefarget varietet av thoritt; forekommer i Arendal og Langesundsfjorden området.