Peristeritt, feltspatmineral, en natriumrik plagioklas (albitt eller oligoklas) som viser et blålig fargespill. Fenomenet skyldes interferens i submikroskopiske lameller av avblandet albitt (jfr. perthitt). Brukes som smykkestein, uriktig kalt månestein.