Tobermoritt, mineral som opptrer som hvite eller gule fibrer, kjemisk et kalsiumsilikat, Ca5Si6(O,OH)18 · 5H2O. I Norge påvist fra en syenittpegmatitt i Bjørkedalen, Porsgrunn.