Uralitt, generell betegnelse for en pseudomorfose av amfiboler etter pyroksener, vanligvis aktinolitt eller hornblende dannet ved omvandling av diopsid eller augitt. Uralitt er meget utbredt i naturen og kjennes fra en rekke norske bergarter, f.eks. fra gabbroer i grunnfjellet og fra Oslofeltets kontaktsoner.