Piemontitt, (etter Piemonte og -itt), et rødfarget, manganholdig mineral i epidot-gruppen. Forekommer flere steder i Norge. Særlig kjent sammen med thulitt fra Lom og Leksvik. Dette materialet har anvendelse som smykkesten.