Melilitt, gulfarget mineral som forekommer i enkelte vulkanske bergarter (melilititt) og i metamorfe kalksteiner. Krystalliserer tetragonalt. Består av kalsium, natrium, magnesium og aluminium knyttet til en (Si,Al)2O7-gruppe: (Ca,Na)2(Mg,Al)(Si,Al)2O7. Til melilitt-gruppen hører gehlenitt, Ca2Al(Si,Al)2O7, og åkermanitt, Ca2MgSi2O7, som utgjør endeledd i en blandkrystallserie.