Moganitt, (etter Mogan, Gran Canaria), mineral, en monoklin modifikasjon av silika, SiO2, beskrevet første gang 1984. Mineralet er mikrokrystallinsk og har vist seg å være en utbredt bestanddel av kalsedon. Er i Norge påvist fra sprekker i basalt i Huken pukkverk, Oslo.