Titanitt, sfen, et meget utbredt mineral som finnes aksessorisk (i små mengder) i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter. Det er et kalsium-titansilikat, CaTiSiO5, og krystalliserer monoklint, hardhet 5–5½, densitet 3,5 g/cm3. Fargen er oftest gul eller brun, glansen sterk. På granittpegmatitter opptrer ofte varieteten yttrotitanitt eller keilhauitt, som inneholder lantanoider. Titanitt forekommer sammen med apatitt på Kola og brytes der som titanmalm. Klare titanitter anvendes i mindre utstrekning som smykkesten (gul, brun eller grønn).