tadzhikitt-(Ce), brunt, plateformet mineral. Kjemisk et borosilikat vesentlig av kalsium, cerium og titan, Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe)B4Si4O22. Forekommer i nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden.